No143霓梓心心警察故事写真集39P霓梓心爱尤物

No143霓梓心心警察故事写真集39P霓梓心爱尤物

平常痰火上壅,香附,童便浸透,为末,调服,以疏通上焦。痰饮痛,轻者小陷胸汤,重者大陷胸丸治之。

肾热则齿色黑而槁,肾竭则面亦黑。证本阴虚,若呼吸少气,懒言语,无力动作,目无精光,面色白,乃兼阳虚也,人参、麦冬各三钱,五味子二十一粒,橘皮、桔梗、炙甘草各五钱,为末,水浸油饼为丸,如鸡头子大,每服一丸,嚼津咽下。

故此与伤寒并单举足经言,非病必不涉于手经也,可以意推。 故泻之以苦寒,非泻肺气也,泻肺中之火,即所以补肺气也。

以语孙和甫,孙曰∶尝见吕吉甫目久病,服透冰丹乃瘥,透冰丹亦疗肾风也。支节疼痛,大便溏泄,身体沉重者,湿也。

但小儿瘟病,遇时气盛行,发热、目吊、惊搐、发痉,是也。 心火上蒸,舌下廉泉穴开,故吐涎也。

女劳疸加当归、红花活血。或用绿矾一块,安铁绣器上烧干,先用青绢蘸浓茶搅口净,乃敷之。

Leave a Reply