No044王凌宇来不及说我爱你写真集39P王凌宇爱尤物

No044王凌宇来不及说我爱你写真集39P王凌宇爱尤物

清心丸治惊热烦躁。阴精者,乃五谷之精,上荣心肺,以降肾肝,故曰其人寿。

先用惺惺散,以解外邪调胃气,诸症顿愈。 若大便调和,烦渴饮冷,目淡青色,属病气实而形气虚,宜用抑肝散平之。

食未消者消之,则寒热自止;食既消者补之,则寒热自痊。如蜜丸,名抑青丸。

先用惺惺散,以解外邪调胃气,诸症顿愈。 彼不信,别服清气化痰之药,虚症蜂起。

 后又伤食,仍服前药,痛止而至暮发热,用六君、柴胡、升麻而痊,此由脾虚下陷,不能升发,故至暮发热也一小儿发热,饮食少思,大便不实,常服芦荟等丸,视其鼻赤,此寒凉之剂,复伤脾土而虚热也,用五味异功散,数剂而愈。十全大补汤治诸虚不足,自汗不食,时发潮热等症。

 惟吾儿襁褓失母,渠每姑息之故,其性外温而中易怒。设若泛行克伐,复伤元气,则必不时举发,久而变危,多至不救。

Leave a Reply