No043黑丝网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No043黑丝网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

产山西太行山者,名上党人参,虽无甘温峻补之功,却有甘平清肺之力,亦不似沙参之性寒专泄肺气也。胜五兵者,功倍五毒之药也。

婴儿麻疹内陷喘满声喑者,宜加用之;若肺冷金寒,喘嗽失音者禁用。去心用,即不烦心。

《本经》专于暖子脏,服之令人多子。  故肝虚不足,风从内生者,天麻、芎以补之。

仲景煎实脾药,作甘澜水扬之万遍,取其流利不助肾邪也。胃脘虫痛,茶清调胆矾末吐之。

甘寒,无毒。治少阳、厥阴头痛,及血虚头痛之圣药。

 苦辛寒,大毒。 细研,水淘澄之,勿《本经》主咳逆寒热烦满,下痢赤白,血闭症瘕,大热。

Leave a Reply